Menu

Tập đoàn Vingroup đã đồng loạt được tập san Tài chính toàn cầu Euromoney trao tặng 3 giải thưởng “Tốt nhất Việt Nam”

Tập đoàn Vingroup đã nhất loạt được tạp chí Tài chính toàn cầu Euromoney trao tặng 3 giải thưởng “Tốt nhất Việt Nam” ở các hạng mục quan yếu nhất: Chủ đầu tư dự án phức hợp; Chủ đầu tư trọng điểm thương nghiệp và Chủ đầu tư dự